Author: Pitipong Watawut

มาทำความรู้จักกับ Android Toolbar

Android Toolbar หรือ Toolbar Widget

toolbar

 

Toolbar มันก็คือ GroupView ที่เหมือนกับ ActionBar เราสามารถนำ Toolbar มาวางไว้แทนที่ ActionBar ได้เลยหรือจะนำไปวางไว้ที่อื่นๆใน layout ก็ได้ โดยมันจะมีความยืดหยุดกว่า เราสามรถเปลี่ยนแปลง ขนาด สี และตำแหน่งของมันได้
Toolbar widget มันจะมาพร้อมกับ support v7 (android.support.v7.widget.Toolbar) ครับ  ถ้าใช้ Android Studio (Gradle) ก็ เข้าไปที่ dependency ได้เลยครับ แล้วก็ไปเพิ่ม compile ครับ

Read More